برچسب: واوان

باشگاه واوان استاد ناجی – mma

No Comments

باشگاه واوان استاد مهدی ناجی

آدرس باشگاه شماره۲:
《 قهرمانانmmaودفاع شخصی واوان》
۲_روزهای زوج ساعت:
۱۹تا۲۱
واوان . هشت بهشت، خیابان فردوس، مسجدموسی ابن جعفر(ع)باشگاه شهیدابراهیم هادی

شماره تماس :

۰۹۳۹۵۳۸۱۸۰۰