برچسب: باشگاه ام ام ای واوان

باشگاه ام ام ای در اسلامشهر – مهدی ناجی

No Comments

باشگاه استاد ناجی در اسلامشهر

آدرس باشگاه شماره۱:
《 قهرمانانmmaودفاع شخصی اسلامشهر》
۱_روزهای فرد ساعت: ۲۰تا۲۲
اسلامشهر، چهارراه باغ فیض، خیابان امام محمدباقر(ع)،کانون جوانان بسیج، باشگاه تندیس مقاومت

شماره تماس :

۰۹۳۹۵۳۸۱۸۰۰