برچسب: آموزش MMA

باشگاه MMA کیک جیتسو احمد آباد مستوفی

1 Comment

مژده مژده
اهالی محترم احمدآباد مستوفی وحومه برای اولین بار افتتاح کلاس های رزم ترکیبی …

 

مژده مژده
اهالی محترم احمدآباد مستوفی وحومه برای اولین بار افتتاح کلاس های رزم ترکیبی کیک جیتسو MMA با نظارت استادمهدی ناجی وبا مربیگری اساتیدنجیب محمدی واشکان دالوند در احمدآبادمستوفی