قیمت ها

جدول هزینه سبک 1

قیمت ها

جدول هزینه سبک 2

قیمت ها

جدول هزینه سبک 3

استاندارد

تومان27000

/ ماهیانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • کلاس های کاهش وزن

نقره ای

تومان99000

/ ماهیانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • کلاس های کاهش وزن

قیمت ها

جدول هزینه سبک 4

پایه

تومان27000

ماهیانه
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

پلن ویژه

پرطرفدار

تومان47000

ماهیانه
 • 512 مگابایت حافظه
 • 2 کاربر
 • 2 وبسایت
 • 2 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

ویژه

تومان99000

ماهیانه
 • 1024 مگابایت حافظه
 • کاربر نامحدود
 • وبسایت نامحدود
 • دامنه نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

قیمت ها

جدول هزینه سبک 5

استاندارد

تومان27000

ماهیانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

ویژه

تومان45000

ماهیانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

نقره ای

تومان99000

ماهیانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

قیمت ها

جدول هزینه سبک 6

پایه

27000تومان / ماهانه

[vc_column_text]
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

[/vc_column_text]

پرطرفدار

ویژه

45000تومان / ماهانه

[vc_column_text]
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

[/vc_column_text]

نقره ای

99000تومان / ماهانه

[vc_column_text]
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

[/vc_column_text]